spa devin

Над онлайн обществени поръчки от България.
Актуализирана информация от различни източници...

Вие сте тук:

Визитка

   
Официално наименованиеДържавно горско стопанство/ДГС/ - Шумен - /Старо наименование - /Държавно лесничейство /ДЛ/ - Шумен/
Булстат837067015
Адресул. Любен Каравелов № 28А
ГрадШумен
Пощенски код9700
ДържаваБългария
Лице за контактВаско Райчев
Телефон054 800464
Факс054 800464
Електронна пощаdlshumen@nug.bg
URL

 

 

 

ЗаглавиеДата
Инвентаризация на горите и земите от горския фонд и изработване на лесоустройствен и ловоустройствен проект на Държавно горско стопанс...17.03.2011
Извеждане на отгледни сечи съгласно чл.18 – чл.23 от Наредба №33 от 30.07.2004г за видовете сечи и методите за тяхното провеждане(обн. ДВ бр70/10.08.2...14.03.2011
Извеждане на възобновителна сеч съгласно чл.6 – чл.16 от Наредба №33 от 30.07.2004г за видовете сечи и методите за тяхното провеждане(обн. ДВ бр7...14.03.2011
Извеждане на отгледни сечи съгласно чл.18 – чл.23 от Наредба №33 от 30.07.2004г за видовете сечи и методите за тяхното провеждане(обн. ДВ бр70/10.08.2...11.11.2010
Извеждане на възобновителна сеч съгласно чл.6 – чл.16 от Наредба №33 от 30.07.2004г за видовете сечи и методите за тяхното провеждане(обн. ДВ бр7...11.11.2010
Извеждане на отгледни сечи, в чисти и смесени иглолистни култури; в смесени и чисти широколистни. насаждения, разкройване на сортимент...30.04.2010
Извеждане на възобновителни сечи- постепенно осв. фаза, в широколистни насаждения, разкройване на сортименти , извоз до временен склад, ...30.04.2010
Извеждане на голи сечи в акациеви насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, рампирането на маркираната дървесина ...30.04.2010
Извеждане на възобновителни сечи, в смесени широколистни насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, рампирането н...01.12.2009
Извеждане на гола сеч, в акациеви насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, рампирането на маркираната дървесина...01.12.2009

Намерени 26 записа.