spa devin

Над онлайн обществени поръчки от България.
Актуализирана информация от различни източници...

Вие сте тук:

Визитка

   
Официално наименованиеСтолична община - Район "Връбница"
Булстат0006963270667x
Адресбул. Хан Кубрат бл. 328 вх. Б
ГрадСофия
Пощенски код1229
ДържаваБългария
Лице за контактинж. Янко Иванов Янков, Илиян Карапанов - гл. юрисконсулт
Телефон02 9357054; 02 9357010; 02 9357043; 02 9357041; 02 9357023
Факс02 9346661
Електронна пощаrn_vrabnica@yahoo.com, info@vrabnica.com
URLhttp://www.vrabnica.com

 

 

 

ЗаглавиеДата
Решение27.10.2011
Изграждане на "Главен колектор І на кв. "Модерно предградие" от ж.п. линия София-Драгоман по ул. "378", ул. "379" и ул. Баба" до бул. "Връх Манчо": І ...30.08.2011
Охрана на общински училища и детски заведения на територията на СО - район"Връбница28.07.2011
"Строително монтажни работи и мероприятия за енергийна ефективност в общински детски и учебни заведения на територията на СО - район "Вр...28.07.2011
Изграждане, оборудване и обзавеждане на Детска градина за 75 деца в УПИ І, кв.42 - ЦДГ №76, с.Волуяк"15.04.2011
Доставка на хранителни продукти за общинските детски заведения на територията на СО – район "Връбница29.12.2010
Решение21.10.2010
Охрана на общински училища и детски заведения на територията на СО - район"Връбница30.07.2010
Решение11.05.2010
Биологично и битово почистване на междублокови пространства, локални градини и зелени площи поддържани от район "Връбница01.03.2010

Намерени 45 записа.