spa devin

Над онлайн обществени поръчки от България.
Актуализирана информация от различни източници...

Вие сте тук:

Визитка

   
Официално наименованиеРегионална дирекция по горите/РДГ/ - Смолян- /Старо наименование Регионално управление на горите /РУГ/ - Смолян
Булстат000615424
Адресул. Първи май № 2
ГрадСмолян
Пощенски код4700
ДържаваБългария
Лице за контактинж. Асен Карабов
Телефон0301 63012; 0301 63031
Факс0301 63078
Електронна пощаrugsmolian@nug.bg
URL

 

 

 

ЗаглавиеДата
Инвентаризация на горските територии, изработването на горскостопански карти, горскостопански план, планове за ловностопанските дейно...28.02.2012
Решение21.01.2012
Доставка на течни горива за МПС за нуждите на Регионална дирекция по горите гр. Смолян по места: гр. Смолян, гр. Девин, гр. Доспат и гр. Злат...23.11.2011