spa devin

Над онлайн обществени поръчки от България.
Актуализирана информация от различни източници...

Вие сте тук:

Визитка

   
Официално наименованиеОбщина Хасково
Булстат000903946
Адреспл. Общински 1
ГрадХасково
Пощенски код6300
ДържаваБългария
Лице за контактМилена Стоянова
Телефон038 664208
Факс039 664210
Електронна пощаpnovk_haskovo@abv.bg
URLhttp://www.haskovo.bg

 

 

 

ЗаглавиеДата
Изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строителни и ремонтни работи за сградата на общинска адм...24.02.2012
Разработване и оценки на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Хасково24.02.2012
“Покупка на гориво за автомобилния парк на Община Хасково, чрез система за зареждане при условията на безналично плащане с електронни к...02.02.2012
Експлоатация и поддръжка на депо за битови отпадъци в землището на село Гарваново, Община Хасково26.01.2012
Събиране и извозване на битови отпадъци от територията на град Хасково до депото в землището на село Гарваново и почистване на територи...21.12.2011
Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневните детски градини и обединените детски заведения в селата на територията на Об...19.12.2011
“Mерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура"16.12.2011
Приготвяне и доставка на храна за детски, социални и здравни заведения на територията на Община Хасково29.11.2011
“Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Хасково"28.11.2011
Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на Община Хасково през експлоатационен сезон 2011 - 2012 година18.10.2011

Намерени 142 записа.