spa devin

Над онлайн обществени поръчки от България.
Актуализирана информация от различни източници...

Вие сте тук:

Визитка

   
Официално наименованиеОбщина Пловдив
Булстат000471504
Адреспл. Ст. Стамболов 1
ГрадПловдив
Пощенски код4000
ДържаваБългария
Лице за контактД-р Иван Чомаков
Телефон032 656701
Факс032 656703
Електронна пощаwebmaster@plovdiv.bg
URLhttp://www.plovdiv.bg

 

 

 

ЗаглавиеДата
Изпълнение на строително-монтажни работи: "Корекция и подпорни стени на р. Марица от км 2+884 до км 3+434- ляв бряг - L=550м" по Оперативна програм...28.02.2012
Постигане на устойчиво развитие на гр. Пловдив чрез изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хори...28.02.2012
РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ПЛОВДИВ - ИНЖЕНЕРИНГ24.02.2012
Интегриран проект за водите на гр.Пловдив – Етап 1 " Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, етап 1, кварт...24.02.2012
Решение01.02.2012
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕШЕТКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ27.01.2012
Решение23.12.2011
ИЗРАБОТВАНЕ НА ИВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНА СИСТЕМА НА СТАДИОН "ЛОКОМОТИВ" – ГР. ПЛОВДИВ20.12.2011
Извършване на услуги по застраховане на материални активи, собственост на община Пловдив15.12.2011
Извършване на диетично и диабетично хранене на нуждаещите се граждани на територията на Община Пловдив18.10.2011

Намерени 349 записа.