spa devin

Над онлайн обществени поръчки от България.
Актуализирана информация от различни източници...

Вие сте тук:

Визитка

   
Официално наименованиеУниверситетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Свети Георги" ЕАД - Пловдив
Булстат115576405
Адресбул. Пещерско шосе 66
ГрадПловдив
Пощенски код4000
ДържаваБългария
Лице за контактД-р Илия Баташки. Светла Карастоянова, Велизар Русев
Телефон032 602979
Факс032 644058
Електронна пощаunihosp-pd@evrocom.net
URLhttp://www.unihosp.com

 

 

 

ЗаглавиеДата
Абонаментно сервизно обслужване на медицинската техника в УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД – гр. Пловдив.24.02.2012
Извършване на строително- ремонтни работи в клинични звена на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД - Пловдив по обособени позиции24.02.2012
Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците или служ...22.02.2012
Доставка, монтаж, инсталация, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на мултипараметров хематологичен анализатор за нуждите на...22.02.2012
Оборудване на хибридна операционна зала към Клиника по съдова хирургия на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив", съгласно Приложение №1 "...17.02.2012
Доставка на лекарствени продукти за перитонеална диализа, необходими за дейността на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД - гр. Пловдив"08.02.2012
Доставка на медицински изделия за лечение на болни с терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа в УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. П...07.02.2012
Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на отделение по «Трансфузионна хематология» при УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД – Пловди01.02.2012
Решение17.01.2012
Решение17.01.2012

Намерени 181 записа.