spa devin

Над онлайн обществени поръчки от България.
Актуализирана информация от различни източници...

Вие сте тук:

Визитка

   
Официално наименованиеМногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Тутракан ЕООД
Булстат118506069
Адресул. Трансмариска 81
ГрадТутракан
Пощенски код7600
ДържаваБългария
Лице за контактТаня Цанкова
Телефон0857 60078
Факс0857 60078
Електронна пощаmbal_tutrakan@abv.bg
URL

 

 

 

ЗаглавиеДата
Доставка на съдове за твърди битови отпадъци и ръчни машини за събиране на отпадъци за нуждите на община Крумовград10.10.2011
Строително-монтажни работи за преустройство и смяна на предназначението на същ. сграда в Център за обучение - "Зелен Център - природата з...10.10.2011
Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена в община Крумовград" по обособени позиции № 1. "Месо и м...12.09.2011
Решение09.09.2011
Специализиран превоз на деца до детски градини в община Крумовград11.08.2011
“Зимно поддържане (снегопочистване и опесъчаване) за сезон 2011-2012 г. по обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 на общинските п...09.08.2011
Решение01.08.2011
Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст по утвърдена транспортна схема в община Крумовград27.06.2011
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ - Тутракан" ЕОО15.04.2011
Обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград" по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ...05.04.2011

Намерени 101 записа.