spa devin

Над онлайн обществени поръчки от България.
Актуализирана информация от различни източници...

Вие сте тук:

Визитка

   
Официално наименованиеОбщина Смядово
Булстат000931657
Адреспл. Княз Борис I 2
ГрадСмядово
Пощенски код9820
ДържаваБългария
Лице за контактХристиян Василев
Телефон05351 2120
Факс05351 2040
Електронна пощаsmiadovo@abv.bg
URL

 

 

 

ЗаглавиеДата
Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ОДЗ гр. Смядово, детски градини, домашен социален патронаж, общест...24.02.2012
ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ПРОЕКТ ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС В ОБ...21.02.2012
Осъществяване на строителен надзор по проект"Корекция на река Смядовска с укрепване на бреговете – I-ви етап от км. 3+923 до км. 4+038.35 и II ета...09.02.2012
Корекция на река Смядовска с укрепване на бреговете – I-ви етап от км. 3+923 до км. 4+038.35 и II етап от км. 4+038.35 до км. 4+170.4409.02.2012
Независим строителен надзор, съгласно чл. 166 от ЗУТ на строително монтажни работи по проект "Подмяна на водопровод от ок. 68 до ок. 195 в с.Вес...26.01.2012
Решение17.01.2012
Строително монтажни работи по проект "Подмяна на водопровод от ок. 68 до ок. 195 в с.Веселиново и водопровод от ок.106 до ок. 90 в с. Кълново, общ. ...16.01.2012
Строително монтажни работи по проект "Подмяна на водопровод от ок. 68 до ок. 195 в с.Веселиново и водопровод от ок.106 до ок. 90 в с. Кълново, общ. ...16.12.2011
Подготовка на инвестиционен проект "Интегриран проект за воден цикъл в гр. Смядово"02.12.2011
Упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 166 от ЗУТ на проект "Повишаване енергийната ефективност на образователната структура в о...14.10.2011

Намерени 41 записа.