spa devin

Над онлайн обществени поръчки от България.
Актуализирана информация от различни източници...

Вие сте тук:

Визитка

   
Официално наименованиеМини "Перник" ЕАД /в ликвидация/
Булстат823073588
Адресрудник "Света Анна"
ГрадПерник
Пощенски код2300
ДържаваБългария
Лице за контактДанчо Рангелов
Телефон076 601598
Факс076 604349
Електронна поща
URL

 

 

 

ЗаглавиеДата
Решение20.12.2011
Решение08.12.2011
Възстaнoвяванe и изгpажданe нa пpостpанствена pепеpна мpежа за гeoдезични измepвания и маpкшайдepски нaблюдeния на движeнията и дефоpмациите на з...05.11.2010
Проучване и пространствено съвместяване на маркшайдерските планове и вертикални разрези на въгледобивните рудници с кадастралния пла...10.11.2009
ТЕXHИЧЕСKА ЛИKBИДAЦИЯ HА ДОБИBЕH УЧАСTЪK "ЦЕHТPАЛЕH", PУДHИK "СBЕТA AHHA" ПPИ "MИHИ ПEPHИK"EAД/л/.26.03.2009
Преодоляване на аварийна ситуация на "Руднична промишлена площадка – Главна извозна галерия" към рудник "Света Анна".22.12.2008
Техническа ликвидация на подобект №12 - Защитно съоражение, гр.Перник, кв."Красно село", ул."Бяла Слатина";02.06.2007
Техническа ликвидация на обект: р-к "Подземна минна болница", гр.Перник, кв."Проучване";02.06.2007