spa devin

Над онлайн обществени поръчки от България.
Актуализирана информация от различни източници...

Вие сте тук:

Визитка

   
Официално наименованиеМногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Юлия Вревска" ЕООД - Бяла, област Русе
Булстат117500566
Адресул. Васил Левски 62
ГрадБяла, област Русе
Пощенски код7100
ДържаваБългария
Лице за контактТодор Константинов Ангелов
Телефон0817 73504
Факс0817 73504
Електронна пощаt.angelov@abv.bg
URL

 

 

 

ЗаглавиеДата
ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ХЕМОДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ12.01.2011
Доставка на медикаменти, медицински консумативи, лабораторни консумативи и реактиви и рентгенови филми и реактиви08.02.2010
Приготвяне и доставяне на храна за пациенти и персонал на МБАЛ "Юлия Вревска" - Бяла ЕООД19.11.2009
Доставка на компресиран природен газ с понижено налягане до 0,5МРа в батери от бутилкии с възможност за текущо мерене на коригирания разх...16.09.2008
Доставка на медикаменти, медицински консумативи, лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми и консумативи за нуждите на МБА...15.08.2008
Приготвяне и доставне храна за пациенти и персонал на МБАЛ "Юлия Вревска" - Бяла ЕООД09.06.2008
Периодични доставка на гориво за отопление /газьол за промишлени и комунални цели/ за отоплителен сезон 2007/2008 г.22.10.2007
ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ, МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ, И РЕНТГЕНОВИ ФИЛМИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБА...04.05.2007
Периодични доставка на гориво за отопление /газьол за промишлени и комунални цели/ за отоплителен сезон 2006/2007 г.05.09.2006
приготвяне и доставка на готова храна за пациентите и персонала на МБАЛ "Юлия Вревска" - Бяла ЕООД12.05.2006